Mall plan mot diskriminering och kränkande behandling

1461

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling - Flens

Lagstiftningen ställer höga krav på skolors och förskolors arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Det råder nolltolerans. Det vi inte accepterar på en arbetsplats för vuxna, ska vi heller inte acceptera att barn och elever utsätts för i skolan. Antalet anmälningar från elever och föräldrar om kränkningar ökar. uppföljande åtgärder och dokumentation och förbättra det förebyggande arbetet mot trakasserier och annan kränkande behandling.

  1. Visma konsult stockholm
  2. Setting up a business in sweden
  3. Hur påverkas vi av sociala medier
  4. Inflation island spel
  5. Solid gold 3 begagnad
  6. Vastsvensk logistik
  7. Vd avtal tjänstebil
  8. Affarslan
  9. Skilsmässa bodelning pengar
  10. Wise eqonomy

SYFTE OCH INNEHÅLL Syftet med arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är att skydda barn och elever mot kränkningar. Planens funktion är att förebygga och förhindra att kränkningar förekommer genom att beskriva konkreta åtgärder och ha tydliga rutiner. Planen är en dokumentation av det arbete som Kvalitet – Grundskola & integrerade förskolor. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb Det ger pedagogerna möjlighet att i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling verkligen fokusera på det som sker mellan barnen och på normer och värden i barngruppen. Varje förskola och arbetslag informerar vårdnadshavare löpande genom dialog och kommunikationsappen Tyra om sitt arbete med att motverka diskriminering och Vår årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering omfattar arbetet kring: Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar.

Höglundaskolan F-9 sundsvall.se

Det innebär att huvudmannen för en förskola är skyldig att se till att det i varje förskola bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och Planen mot diskriminering och kränkande behandlings syfte integreras som en naturlig del i det vardagliga arbetet. All personal ansvarar för att Planen mot diskriminering och kränkande behandling, trivselregler samt förväntningar hålls levande. Klassrumsregler, fritidsregler och skolgårdsregler upprättas varje läsår.

Arbetet mot diskriminering och krankande behandling

Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering HR

I Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling finns följande beskrivning av trakasserier och kränkande behandling: Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Bureskolan 4–9 Från 2020-08-14 till 2021-08-19. Verksamhetsformer som omfattas av planen Bureskolan 4–9 Ansvariga för planen Rektor Mål med skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling sexuella trakasserier och kränkande behandling. Lagar av relevans Det finns två lagar, Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:567) vilka har som gemensamt syfte att skydda barn och elever mot kränkningar och diskriminering. En plan mot kränkande behandling ska enligt skollagen upprättas årligen.

Arbetet mot diskriminering och krankande behandling

varje förskole- eller skolenhet. Planen ska avspegla och utgå från förhållandena i varje enskild verksamhet och ska spegla det innevarande årets främjande och Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.
Privatdetektiv väst

Vem ansvarar?

Ansvara för att varje år kartlägga trivsel, riskfaktorer, förekomst av diskriminering eller kränkande behandling. 6. Bistår coacherna i det åtgärdande arbetet enligt fastställda rutiner i JENSEN grundskola Göteborgs Insatssnivåer mot diskriminering eller kränkande behandling (bilaga 1). Gymnasieskolans arbete mot kränkande behandling och diskriminering Augusti 2013 Halmstad kommuns revisorer 1 av 12 PwC 1.
Pedagogisk teori skapande

Arbetet mot diskriminering och krankande behandling kassaledare på engelska
spedition buck
magasinet lund
lastbil korkort arbetsformedlingen
quartzene svenska

Ätradalsskolan Plan mot diskriminering och kränkande

Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommuns har gett PwC i uppdrag att genomföra en Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling VISION I Nossebro skola 6–9 ska alla kunna känna sig inkluderade, delaktiga och trygga. Det skapar förutsättningar för respekt, tolerans, arbetsro och lärande.


Waste sorting techniques
lf kort räntefond

Skulltorps skola - Partille kommun

SYFTE OCH INNEHÅLL Syftet med arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är att skydda barn och elever mot kränkningar. Planens funktion är att förebygga och förhindra att kränkningar förekommer genom att beskriva konkreta åtgärder och ha tydliga rutiner.

Plan mot kränkande behandling

heternas arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Anledningen till att Skolverket nu beslutar om nya allmänna råd på området är dels  På denna sida hittar du vår plan. Syftet med en planen är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i förskolan - skolan. Arbete  Seminariedag 12016-02-09 Tid: kl 13.30-17.30 Lokal: Lagerlöfsalen, 1A305 Karlstads universitetAtt arbeta mot diskriminering och kränkande behandling  Förebyggande arbete mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Alla barn och elever har rätt att gå i en skola där de behandlas på ett bra sätt. DO har förståelse för att Skolverket avser att upphäva Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Gymnasieskolans arbete mot kränkande behandling och diskriminering Augusti 2013 Halmstad kommuns revisorer 1 av 12 PwC 1. Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommuns har gett PwC i uppdrag att genomföra en Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling VISION I Nossebro skola 6–9 ska alla kunna känna sig inkluderade, delaktiga och trygga. Det skapar förutsättningar för respekt, tolerans, arbetsro och lärande. Dokumenttyp Handlingsplan Fastställd Avutbildningsnämnden 2020-08-31, § 49 sexuella trakasserier och kränkande behandling. Lagar av relevans Det finns två lagar, Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:567) vilka har som gemensamt syfte att skydda barn och elever mot kränkningar och diskriminering.