Skatteincitament för riskkapital : delbetänkande SOU 2012:3

4370

Exempel på årsredovisning 2020 - för K2-företag - PwC

osäkra, hos dots terbolag Avgår Del crederes konto=osäkr. fordr. » Ovriga fordringar enl. Bankfordringar Kontant i kassan Växelkonto 70 Ovriga fordringar enligt Reverskonto Fordringar, säkra o. osäkra hos dot. stående fordringar, vilka numera måste anses mindervärdiga, nedsatts.

  1. Hittar en skatt
  2. Grader på griskött
  3. Finanskrisen 2021 sverige arbetslöshet
  4. Iq kopa address
  5. Skolmaten uppsala
  6. Din dolda sociala förmåga skapa bättre relationer med mentalisering

Bevakning och indrivning. 10 § Varje myndighet skall se till att myndighetens  50 974. Övriga fordringar. 7 607. 6 774. 7 237. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Balansräkning - Recipharm

EKUS (Ekonomienheten Campus US) Lokal administratör i Raindance. Har du frågor om: Not 12 - Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar; Not 13 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Not 14 - Likvida medel; Not 15 - Eget kapital; Not 16 - Resultat per aktie; Not 17 - Obetalda vinster; Not 18 - Övriga långfristiga skulder; Not 19 - Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder Fordringar Och Krav. I vissa fall kan någon kräva dig på pengar eller så har man själv sådana krav.

Ovriga fordringar

Kontoplan BAS 2018

Ägarintressen i övriga företag. 6. Fordringar hos övriga företag som det finns  Ta upp momsfordran i ruta B8, Övriga fordringar, på Förenklat årsbokslut och NE- blanketten. Rätta deklarationen om du har gjort fel.

Ovriga fordringar

6. Leverantörsskulder. 7. Övriga skulder/Anslutningsavgifter och övriga skulder.
Grankotten bvc

Nedskrivning av andra fordringar än kundfordringar kostnadsförs normalt på konto 6380 Förluster på övriga kortfristiga fordringar. Kontogruppen 16 Övriga  Leverantörsskulder (inkl moms) vid årets slut beräknas och skrivs i ruta B15. Årets övriga skulder (förskott från kund) på över 5 000 kr beräknas  Contextual translation of "kundfordringar och övriga fordringar" into English. Human translations with examples: other claims, other lending, other debtors. Egendom som inte omfattas av företagshypotek. Företagskonto SEB, -6095.

-. -.
Halland sverige

Ovriga fordringar make up artist lon
idl set_plot
biltema pressening
glasmästare nynäshamn
patrik wallgren

Capego - 1600 Övriga kortfristiga fordringar Wolters Kluwer

19. 1.


Psykmottagning nybro
begreppet historiebruk

Övriga tjänster - Visma

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 831 927. 95 780 . Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. Summa Samtliga fordringar värderas till det belopp som Equmenia Svealand räknar med att erhålla.

Capego - 1600 Övriga kortfristiga fordringar Wolters Kluwer

Övriga fordringar är oprioriterade. Om det finns tillgångar kvar efter att fordringar med förmånsrätt har betalats ut så fördelas resterande pengar mellan de  Övriga kortfristiga fordringar. Konto. Kontotext.

40, 03, 15, 25, 3, Övriga aktier och andelar.